en ru fr

Search

BN6017 - Caliper Guides & Seals Repair Kit
KNORR / SB6/SB7 TYPE
Weight: 1,510 gr

  REF DESCRIPTION DIMENSION QTY
1
BN6501
Guide Pin
Ø32 x 80 mm
1
2
BN6505
Guide Pin
Ø36 x 113,70 mm
1
3
BN6513
Bolt
M16 x 1,5 x 80 mm
1
4
BN6514
Bolt
M16 x 1,5 x 87 mm
1
5
BN6521
Bronze Bush
Ø40 x Ø36 x 82 mm
1
6
BN6522
Metal-Rubber Bush
Ø39 mm (metal end)
1
7
BN6542
Steel Cap
Ø26 x 11,5 mm
1
8
BN6541
Steel Cap
Ø50 x 28 mm
1
9
BN6553
O-ring
 
1
10
BN6531
Inner Boot
 
1
11
BN6551
Inner Boot Ring
 
1

KNORR: K000375
MB: 000 420 2982
MAN: 81.50822.6023
IVECO: 42538002
B.P : 09.801.06.24.0

Horozluhan MAh. Güven Cad. Uzman Sanayi Sitesi No:91 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE

export@bantechauto.com

+90 532 669 75 00

© Bantech Auto Brake Caliper Repair Kit. All Rights Reserved.

Bantech Auto Brake Caliper Repair Kit